1 Music Lyrics

Sorry Music Lyrics

Fabio

>>> Send Sorry Ringtones to your phone <<<

Schat, met dit hier wiL ik iets tone
De gedachte aLLeen aL om same te kome

Ge weet, mense prate
Ze wiLLe dat ge me zuLt verLate
En dan ook nog vies zuLt hate
Ik Laat dat niet gebeure
KwiL men hartje niet Late scheure
Ze zegge dat ik een pLayer ben
En dat ik geen Liefde ken
Ik weet dat ik u heb pijngedaan
Kheb nog spijt vn wat ik u heb aangedaan
Ook aL hebt ge me aLLes vergeve
Die gedachte bLijft verder Leve
Wat ik zeker weet ik dat ik echt vn u hou
En geLoof me schat ik bLijf u trouw
De gedachte dat gij vn me houdt
Me echt vertrouwt
Daardoor voeL ik me zo goed
Ik wiL u ook bewijze dat ge daarmee goed doet
Zonder u weet ik niet meer wat doen

Schatje wetend dat ge vn me houdt
Dat ge me vertrouwd
Luister niet naar andere mense
Ze wiLLe gewoon bLijve steuke
En onze reLatie verneuke

We hebbe soms weL ruzies waar we weer uitkome
Door na de ruzie onze gevoeLens te tone
Ik weet dat ik geen minuut zonder u kan
Men hart is vies aan breke dan
Ik hou vn u en gij houdt vn mij
KwiL samen Leve, zij aan zij
Die sorry's die ik zeg zijn gemeend
ALLeen voor u heb ik aL es geweend
Ik dacht dat ik u kwijt was
Dat aLLes wat we hadde verLede tijd was
ALLes kwam terug goed en aLLes was normaaL
PLayer zeide ze aLLemaaL
Gij zijt me bLijve geLove
Toen voeLde ik me weer herbore
Ge wist ook weL dat we bij eLkaar hore

Schatje wetend dat ge vn me houdt
Dat ge me vertrouwd
Luister niet naar andere mense
Ze wiLLe gewoon bLijve steuke
En onze reLatie verneuke

Dit wiL ik toch nog kwijt
Ik ben zeker geen pLayer
En ook geen vLeier
Schat ik weet dat ik vn u hou
Dat ik u vertrouw
UiterLijk, innerLijk maakt mij niet uit
Want wat ik voor u voeL
Dat kan ik niet beschrijve
Kan ik niet kwijt op een stukje papier
Kben er aLtijd voor u
Waar ge gaat of staat
Ik ben 100% zeker dat ik u nooit verLaat

Schatje wetend dat ge vn me houdt
Dat ge me vertrouwd
Luister niet naar andere mense
Ze wiLLe gewoon bLijve steuke
En onze reLatie verneuke

Shana men Schatje, dit aLLemaaL speciaaL voor u!!
HOU VAN U!!

Fabio - Sorry Music Lyrics

>>> Send Sorry Ringtones to your phone <<<

Search Lyrics Database