1 Music Lyrics

Fritous Music Lyrics

G.e.fa. Blues Band, La

>>> Send Fritous Ringtones to your phone <<<

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.

El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

Fritous, Fritous,Fritous. Fritous de maíz.
El sabor aunténtico de puro maíz.

G.e.fa. Blues Band, La - Fritous Music Lyrics

>>> Send Fritous Ringtones to your phone <<<

Search Lyrics Database