1 Music Lyrics

Amulet Music Lyrics

Natacha Atlas

>>> Send Amulet Ringtones to your phone <<<

... yal ow amar bwogodak
wensy dalam ely bahdodak
....
wo tehrm alby min defe' noorak

Dana roohy Žaysha min gheer roohak
Wo hayaty dayba bwogodak
Wo hayaty dayba bwogodak

Refrain:
El haya gamila fi Žaineek, ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak wo dayman ahwak
inta Žaref leeh.
El haya gamila fi Žaineek, ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak wo dayman ahwak
inta Žaref leeh.

[Sawt el atlas:]
Habib el alb ya habib el Žain
yoqoly yoqoly ana bashofak feen
Habib el alb ya habib el Žain
uly uly ana bashofak feen

Habib el alb ya habib el Žain
uly uly ana bashofak feen
Ana alby eshta'alak
Ana Žaly ulak:
"Inta el dunya, winta el hub.
Da mafish gherak sakin alby
Da mafish gherak sakin alby"

[refrain]

El haya gamila... fi Žaineek ana bahlam beek
Dayman dayman ahwak
dayman dayman ahwak wo dayman
ahwak inta Žaref leeh.

[Sawt el atlas:]
El haya gamila fi Žaineek ana
fi Žaineek ana bahlam beek
El haya gamila fi Žaineek ana
fi Žaineek ana bahlam beek
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
El haya gamila fi Žaineek ana
fi Žaineek ana bahlam beek
El haya gamila fi Žaineek ana
fi Žaineek ana bahlam beek
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee
Sahran el leela fi roohak ya
fi roohak ya fi totee

[Refrain]

El haya gamila... fi Žaineek.. ana bahlam beek..
Dayman dayman ahwaak... dayman ahwak, inta Žaref leeh

Haa leyly ya aah...
Yaaa leyly... haaaa.... Haaayaaa... yaaa....

Natacha Atlas - Amulet Music Lyrics

>>> Send Amulet Ringtones to your phone <<<

Search Lyrics Database