1 Music Lyrics

Mistaneek Music Lyrics

Natacha Atlas

>>> Send Mistaneek Ringtones to your phone <<<

Aah aah aaah aaah minak inta wo aaaaah!
Yaly ramitny fy bahr el aaah
Habiby ana Žawzak inta
Habiby mehtaglak inta habiby
Habiby wa maleesh a'oloo… ghirak habiby
Ooooh habiby

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?

Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?

Hamsit alby, Žaleek betsalem
Hamsit alby, Žaleek betsalem
Oo betetkalem Žan ashwa'i
Rod wo Žaleya inshalla etsalem
Winta baŽeed haseet bi fora'i

Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah
Ah minak inta wo aah
Yaly ramitny fy bahr el aah

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?

Law yoom tedar
Žala nesyany
da'na habiby maŽak wi taany
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya
Dana alby wa rohy wa leyl ya
Sahran elly sahran el leyl wo sabheya

Winta baŽeed haseet bifora'i

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?

Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
(Aah mistaneek…)
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
(Oooh ooh…)
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
Mistaneek mistaneek, tetaal Žaleya leeh?
(Habiby…)

Natacha Atlas - Mistaneek Music Lyrics

>>> Send Mistaneek Ringtones to your phone <<<

Search Lyrics Database